Bescherm onze onderneming.

Wij hechten waarde aan eerlijkheid, integriteit en transparantie.
 
Overtredingen van regels en wetten leiden tot financiële verliezen en brengen onze reputatie in gevaar. Help ons om overtredingen en misbruiken op te sporen en te verhelpen. 

Als medewerker of zakenpartner kunt u vermoedelijke strafbare feiten of ernstige inbreuken op de regels bij ons melden, onder vermelding van uw naam of volledig anoniem. U blijft daarbij beschermd. Het is niet mogelijk de informatie naar u terug te leiden, tenzij u zelf gegevens verstrekt waaruit conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. Volgend aangifteformulier zal u door de informatie leiden.

Na uw melding wordt er een beveiligde mailbox voor u voorzien, waarmee wij anoniem met u in gesprek kunnen blijven. U zult ons enorm helpen als u die mailbox activeert. We zullen u iets laten weten zodra wij uw melding hebben onderzocht. 

Bedankt voor uw hulp!

Opgelet: dit systeem mag niet worden misbruikt om opzettelijk valse of lasterlijke informatie te geven.

Maak ook gebruik van onze andere meldingskanalen

Hoe ons klokkenluiderssysteem u beschermt

  • Het systeem is als een locker, toegankelijk vanaf twee kanten.
  • Uw gegevens en bestanden worden versleuteld verzonden.
  • Wij verzamelen en ontvangen geen gegevens voor uw identificatie.
  • Een technische herleiding naar u is niet mogelijk.